Çekiç ALİ
Çekiç ALİ

Kırşehir bozlak ve türkülerinin usta icracılarından biridir Çekiç Ali. Hemen hemen tüm plak ve kasetlerinde "Kırşehirli Çekiç Ali" namıyla anılan sanatçı, 1932 yılında Kırşehir'de doğmuştur. Doğuştan gelen Allah vergisi  sanatçılık yeteneğini uygun şartlarda ve ortamlarda geliştirerek kendi kendini yetiştirmiş "alaylı sanatçılar" kuşağına mensup bir sanatçıdır.

Bu geleneğin diğer ustaları gibi o da içinde doğup büyüdüğü toplumu ve bu toplumun neşesini, hüznünü, ağıtını, oyununu, eğlencesini dile getirmiştir.

Çekiç Ali'nin okuduğu türkülerin bazıları (Acem Kızı, Aziziye gibi) yöre müzik kültürünün ağırlıklı karakteristik ezgileri olmakla beraber, çoğu da oyun türküleri ve oyun havalarından oluşmakta. Ağıtlar ise, yörede yaşanmış acılı, trajik olaylar üzerine söylenmiş anonim söz ve ezgilerden oluşmaktadır.

13 Eylül 1973'te hayata gözlerini yuman Çekiç Ali, kıvrak, atak sazı; içli, yanık sesi ile söylediği türkülerle her zaman hatırlanmaktadır.